Zľavy

 
ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP:

20% - pri nákupe zájazdu do 20.12.2019 / 13% - Hotel Ivando 

15% - pri nákupe zájazdu do 31.01.2020 / 10% - Hotel Ivando 

10% - pri nákupe zájazdu do 29.02.2020 /   7% - Hotel Ivando 

5% - pri nákupe zájazdu do 31.03.2020 /     4% - Hotel Ivando 

Platobné podmienky:

 

 

 

Pri objednaní zájazdu stačí zaplatiť zálohu vo výške 50% z celej ceny zľavneného zájazdu a zvyšnú sumu je potrebné uhradiť do konca mesiaca, ktorému daná zľava prislúcha.

 

ZĽAVY BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA:
 
5 % vernostná zľava - nárok na zľavu má osoba, ktorá si v predchádzajúcich rokoch zakúpila zájazd CK Mado. Pri uplatnení treba doložiť názov ubytovania a rok konania zájazdu.
 
5 % zľava pre novomanželov - dokladuje sa sobášnym listom z roku 2019 a 2020
5 % 
zľava pre seniorov
 - nárok na zľavu má osoba, ktorá je staršia ako 60 rokov
zľava pre deti - zľavy sú individuálne, podľa cenníka jednotlivých ubytovacích zariadení 

zľava pre skupiny - skupiny majú špeciálne kalkulované zľavy poskytnuté na  základe osobného dohovoru. Skupinou sa rozumie kolektív nad 15 platiacich osôb.


Platobné podmienky:

Pri objednaní zájazdu stačí zaplatiť zálohu vo výške 50% z celej ceny zájazdu a zvyšnú sumu je potrebné uhradiť maximálne 30 dní pred termínom odchodu na zájazd.

 

UPOZORNENIE:

Zľavy platia len pre dospelé osoby na základnom lôžku. Je možnosť využitia len jedného druhu zľavy, t.z. že zľavy sa nedajú kombinovať.

Zľava sa vypočítava zo základnej tabuľkovej ceny dospelej osoby bez príplatkov.

Pre priznanie zľavy z dôvodu veku klienta (deti, seniori), je rozhodujúci vek, ktorý klient dosiahne v čase trvania pobytu alebo zájazdu.

Zľavy sa nevzťahujú na nákup ubytovania, alebo zájazdu s vlastnou dopravou.